Prihlásenie
 • EDUCATION AND TEAMBUILDING - Experience yourselves, get to know each other better and build an excellent team

  EDUCATION AND TEAMBUILDING

  Experience yourselves, get to know each other better and build an excellent team

 • ORGANISATION OF INTERNATIONAL EVENTS - Diplomacy and strategy towards success in business

  ORGANISATION OF INTERNATIONAL EVENTS

  Diplomacy and strategy towards success in business

 • TRAVEL AGENCY - The world is yours, in our rendition…

  TRAVEL AGENCY

  The world is yours, in our rendition…

 • INTERPRETING AND TRANSLATION - Experience and professionalism

  INTERPRETING AND TRANSLATION

  Experience and professionalism

Detská jazyková škola angličtiny

Ponúkame pre Vaše deti angličtinu hrou v teréne ukončenú týždenným pobytom v anglicky hovoriacej krajine. Zdôrazňujeme, že ide neformálne vzdelávanie založené na prístupoch aktívnej interakcie, kde neučíme deti memorizovať slovíčka a vety, ale aktívne sa s nimi hráme a komunikujeme v cudzom jazyku v konkrétnych životných situáciách. Nesústredíme sa na učenie gramatiky, ale na pochopenie angličtiny ako cudzieho jazyka a osvojenie si zvukov angličtiny.

Kliknutim vyplňte formulár.